Til alle skoler i Norddjurs kommune

Vi har et særligt tilbud    

 Se under  UDLEJNING

Anholt forsamlingshus
Ørkenvej 2
8592 Anholt

Anholt forsamlingshus
Ørkenvej 2
8592 Anholt

Generalforsamling

21. februar 2023, kl. 19 - referat + beretning

Ordinær generalforsamling i Anholt Forsamlingshus 21. februar 2023, kl. 19

16 stemmeberettigede fremmødt

 1. Valg af dirigent og referent

Anja Rohde dirigent og Susanne Jepsen referent

 1. Beretning af bestyrelsens formand Jette Hansen

       2a   Tanker om renovering af forsamlingshuset. Lejere mangler bedre faciliteter.

               Der fremlægges tegninger udført af Kåre Sølvsten. Umiddelbart forestiller bestyrelsen, at der søges

               penge fra fonde. Foreløbigt budgetoverslag kr. 1,5

 

       En livlig debat følger:

 • COOP er ude af projektet
 • For hvem ændrer vi overetagen?
 • Er et årligt bidrag mil fra øboerne en mulighed, så huset står frit til rådighed for øboere.
 • Forsamlingshusets aktivitetsudvalg tilbyder gratis husleje, kun betaling af el, hvis overskuddet fra arrangementet går til Forsamlingshuset.
 • Kan man leje lille sal alene?
 • Der skal være plads til lokalefødselsdage, bryllupper, begravelser.
 • Skal frivillige lokale arrangementer have adgang til huset
 • Kan vi stadig leje overetagen ud med de nuværende kommunale faciliteter?
 • Skal vi eventuelt selv overtage de kommunale faciliteter
 • Kommunen bør konfronteres med forholdene på de offentlige.
 • Skal der søges penge til et forprojekt?
 • Der indkaldes til et Borgermøde, der er for få fremmødte til generalforsamlingen til at tage beslutninger.

 

 1. Regnskabets aflæggelse
 • Regnskabet godkendes

 

 1. Indkomne forslag

Kurt forklarer, at en selvejende institution skal betale skat af indestående i banken. En frivillig institution har ingen skatteforpligtelser.

 • Forsamlingen gik ind for ændringen
 • Det besluttedes samtidig, at paragraf 9 fjernes.

 

 1. Valg af bestyrelse

Nuværende bestyrelse: Jette Hansen, Anja Rohde, Sannelie, Carsten Brabrand og Kurt Danielsen.

Sannelie og Kurt Danielsen genopstiller ikke, Carsten Brabrand stiller op til genvalg

Opstillede Carsten Brabrand, Polle Boisen, Mathias og Lars

Nyvalgt bestyrelse: Jette, Anja, Polle, Lars, Carsten

Suppleanter: Mathias og Karen Konge

Revisor Karen Konge, Suppleant Kurt Danielsen

Kurt Danielsen har varetaget kasserer jobbet i 11 år. Han blev hyldet for indsatsen og fik en gave.

 

 1. Eventuelt

Snakken om brugen af forsamlingshuset og den forestående ombygning blev debatteret.

Der skal indkaldes til Borgermøde

Mødet sluttede i god ro og orden.


 

Anholt Forsamlingshus, bestyrelsens beretning vedr. året 2022

 

Velkommen.  

Det har været et fint arbejdsår i bestyrelsen, selv om det har været lidt svært at samle alle, idet der har været megen rejseaktivitet. Men vi har klaret det. Super.  

 

Vi havde en arbejdsdag i foråret. Tak til alle, der gav en hånd med Vi vil holde en ny, sikkert i maj måned.   

 

Vedtægtsændringer. Selvejende rettes til frivillig. Kommer under indkomne forslag.

 

 

KULTUR- OG AKTIVITETSUDVALG:

Vi har modtaget 10.000 kr. fra udvalget i år. Tusind tak. Pengene stammer fra overskud fra de arrangementer, som udvalget laver  

   

UDLEJNING.  

Det har været rimelig godt med udlejningen. Dejligt. Det er jo den primære indtægtskilde.

Vi har måttet hæve elprisen til 3,50 pr. kwh.

Udlejning af Cirkusteltet er stadig et hit.  

 

HJEMMESIDEN:

Vi har fået ny udbyder. Nemlig one.com. Der har været en del startvanskeligheder

På opfordring har vi lavet en udlejningsoversigt, så du selv kan se, hvornår der er ledigt.

 

VEDLIGEHOLD og OPDATERING.  

Huset har stadig brug for det. fået fibernet.

Plade om udsmykning – Jette til facebook

Per og John vil hæve køkkenbordet.

Carsten etablerer ekstra hane i køkkenet i gulvhøjde.

Etablering af forhæng, så store sal kan opdeles

 

Vi har længe gået med planer om at bygge eget bad og toilet på 1. sal til vores lejere. I samme forbindelse kunne der foretages isolering af taget eller evt. et helt nyt tag.

Vi har set på mange muligheder og har hentet professionel rådgivning hos arkitekt.

Og vi har store planer. Dette emne bliver et særligt punkt efter beretningen

Vi tænker selvfølgelig også at søge tilskud gennem fonde. Det er jo en stor investering.

 

Bestyrelsen har et højt aldersgennemsnit og en lav fysisk formåen. Det giver udfordringer, så vi behøver nye friske kræfter. Tænk over om det kunne være noget for dig. Vi holder ikke evigt i bestyrelsen.  

 

Det var bestyrelsens beretning og tak for i år.


Arbejdsdag 25. marts 17

5 a clock tea

Fyrtur

Kommentarer

Seneste kommentarer

07.08 | 17:01

Tak. Helt enig. Vi går igang nu

06.08 | 12:58

mangler vist lidt opdatering :)

05.02 | 09:40

Flot hjemmeside I har fået.
Og samtidig væsentlig bedre opdateret end anholt.dk !!!
Mange hilsner
Lise og Otto
Kistehøjvej 56.

Del siden